Beğendiğiniz desenleri farklı uygulamalarda kullanabilirsiniz. Örneğin Tabak boyamadaki yuvarlak bir deseni bez çanta üzerine de çalışabilirsiniz.